Biệt Ly 2020


Ngô Nhật Trường đề nghị hát bài này đã lâu. Nhưng việc thâu thanh bị gián đoạn vì dịch COVID cho nên anh chỉ mới thâu bài này được gần đây. NNT không nói với riêng tôi tuy nhiên hôm thâu nhạc xong anh có lên Facebook tâm sự là hát bài này buồn quá. Tình cờ đọc được nhưng tôi cũng im lặng không góp ý gì hết. Tự nghĩ, mặc dù cái buồn vui riêng lẻ này chỉ có một mình NNT cảm nhận, hy vọng nó có thể thẩm thấu qua tiếng hát để cho người nghe thấm thía được mà chia xẻ với anh. Khi làm nhạc cho bài, đôi khi vì quá mê mải chú trọng với âm thanh, kỹ thuật, tôi cũng có lúc quên mất điều quan trọng: Tâm tình. Mời bạn nghe chia xẻ tâm tình với Ngô Nhật Trường.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: