Mộng Chiều Xuân

Một trong những nhạc phẩm Việt nổi tiếng nhất trong giai điệu tango là "Mộng Chiều Xuân" của Ngọc Bích.  Khi chon bài này cho nhạc xuân LV khá phân vân. Thành thật thú nhận là LV không hứng thú lắm với tango. Cái lo là vì biết là mình khó có thể nào gột tả... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: