Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2021

Photo by Pixabay on Pexels.com Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2021 (Triệu Vinh) Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm xưa của Từ Công Phụng được Levumusic dàn dựng lại và trình bày qua làn hơi trầm ấm, du dương của Triệu Vinh. Đây là lần thứ ba Levumusic thực hiện nhạc phẩm này. Phải... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: