Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2021

Photo by Pixabay on Pexels.com

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2021 (Triệu Vinh)

Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm xưa của Từ Công Phụng được Levumusic dàn dựng lại và trình bày qua làn hơi trầm ấm, du dương của Triệu Vinh. Đây là lần thứ ba Levumusic thực hiện nhạc phẩm này. Phải nói là mỗi lần làm kẻ thực hiện này đều được gợi ý bởi chất giọng của người hát để dàn dựng bài.

Năm 2011 thực hiện lần đầu với tiếng hát Hoàng Cương, năm 2016 với giọng ca Quốc Hùng, và năm nay 2021 với Triệu Vinh. Mười năm, 3 phiên bản. Mỗi tiếng hát một cá tính khác nhau.

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2016 (Quốc Hùng)

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2011 (Hoàng Cương)