Hãy Yêu Chàng

Ngày xưa khi nghe Duy Quang hát nhạc phẩm này tôi cứ lấy làm thắc mắc về ngụ ý của bài. Gần đây nhớ lại nó lại mang ra chơi thử cũng không biết là mình hiểu được gì thêm. Có lẽ tôi vẫn còn mãi u mê. Tuy nhiên theo cảm nhận của tôi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: