Hoa Xuân

Hoa Xuân 2018 (Nguyễn Thảo) Hoa Xuân 2015 (Ngọc Hoàng) Bạn thân, Mấy năm trước, viết bạt cho bài Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em, tôi đã viết sai lời thơ của Nguyễn Bính vì trí nhớ lõm bõm, mà mình thì lười đi kiếm sách để kiểm chứng. Nay, tôi phải tạ tội... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: