Hoài Cảm

Nhạc phẩm "Hoài Cảm" được bắt đầu thực hiện từ mùa thu năm ngoái và đã được anh Quốc Hùng thâu âm.  Nhưng sau khi gởi bản mix nháp cho ca sĩ nghe thì ca sĩ có vẻ không hài lòng cho lắm.  Thế là bỏ xó qua một bên cho đến mùa thu năm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: