Ngày Về 2022

Photo by Flo Maderebner on Pexels.com Những ngày tháng Tư, người Việt hải ngoại không ít thì nhiều cũng có nhớ về năm tháng xa xưa nơi đất Việt. Hoài niệm về một quá khứ có làm cho ta chạnh lòng? Xin mời nghe lại một nhạc phẩm rất xưa và rất có ý nghĩa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: