Ngày Về 2022

Photo by Flo Maderebner on Pexels.com

Những ngày tháng Tư, người Việt hải ngoại không ít thì nhiều cũng có nhớ về năm tháng xa xưa nơi đất Việt. Hoài niệm về một quá khứ có làm cho ta chạnh lòng? Xin mời nghe lại một nhạc phẩm rất xưa và rất có ý nghĩa cho chúng ta với tâm tình hoài hương này. Triệu Vinh với tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm sẽ đưa chúng ta trở về nơi chốn đó.

One thought on “Ngày Về 2022

Add yours

  1. Levumisuc khéo chọn một bài hát chứa đầy tâm trạng chung của tháng tư. Giọng a Triệu Vinh ấm & nhiều cảm xúc trong bài này.

    Liked by 2 people

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: