Tạ Tình

LV thật không phải là kẻ hâm mộ nhạc của Hoàng Thi Thơ cho lắm; thế nhưng LV rất thưởng thức cách ông viết nhạc phẩm Tạ Tình này.  Đặc biệt là ông dùng tiết tấu 3/4 để dẫn dắt những nốt nhạc tài tình của ông, tạo nên chiều hướng phát triển rất hấp... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: