Điệu Buồn remix

Một trong những dự định của LV là mix lại những bài đã hoà âm từ lâu. Những bài thực hiện ngày trước không có được những trau chuốt, tô điểm bằng kỹ thuật tân kỳ như giờ; cho nên đôi lúc nghe lại kẻ làm cũng có chút bứt rứt, khó chịu. Tiếc là... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: