Tuyết Hãy Rơi

  Nhạc phẩm "Let It Snow" ra đời năm 1945, lời do Sammy Cahn và nhạc viết bởi Jule Styne.  Ca sĩ Vaughn Monroe thâu bài này ngay sau lúc Thế Chiến thứ hai chấm dứt. Những người lính chiến từ mặt trận trở về trong không khí của hòa bình và xây dựng.  Tình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: