Tơ Sầu

Tơ Sầu, được phát hành năm 1950, là một trong những sáng tác của cặp bài trùng Dạ Chung & Lâm Tuyền trên diễn đàn âm nhạc Việt thuở sơ khai ngày đó.  Cùng với ý tình lãng mạn tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhạc sĩ tân ban cầm Lâm Tuyền còn mang vào nét nhạc ảnh hưởng jazz Pháp qua ngón đàn điêu luyện của ông. Tiếc rằng những nguyên bản thâu thanh của chính Lâm Tuyền đàn và Dạ Chung hát không được giữ lại cho đời sau.  Chỉ biết rằng họ đã từng trình diễn trên đài phát thanh Pháp Á những năm đó.

Tơ Sầu được viết nguyên thủy trong khuôn nhạc 2/4 cho điệu tango.  Lê Vũ đổi qua 4/4 cho jazz ballad.  Quốc Hùng trình bày.  Xin mời thưởng thức.