Lời Cuối 2018

  Lời Cuối 2018 (Hoàng Cương) Lời Cuối 2011 (Huy Thắng) Tôi còn nhớ vào thời gian ấy khi tuổi đời mới lớn, khi ước mơ lớn hơn tầm tay thì âm nhạc với tôi đã mau chóng trở thành tri kỷ. Nhạc chọn lọc nhiều không đếm hết nhưng không phải lúc nào cũng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: