Lời Tình Buồn

Photo by Keenan Constance on Pexels.com Mình vẫn thích Lời tình buồn của NS Hoàng Thanh Tâm vì giòng nhạc tuy nghe có vẻ giản dị nhưng lời hát thì lại thấy u uẩn sao đó.  Bấy lâu nay mình chỉ vớ vẩn nghe.  Thích thì hát theo.  Không xem bản nhạc chính nên chả... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: