Tan Tác

Photo by Pixabay on Pexels.com

Đây là một bài nhạc dịch rất phổ thông trong thập niên 90. Nhạc Nhật – ít ra là những bài đã được dịch ra lời Việt, theo tôi nhận định, thường khá đơn giản, phổ thông, dễ nghe, không cầu kỳ, phức tạp. Bài Tan Tác này cũng không ngoại lệ. Thoạt đầu khi nghe lại bài này để thực hiện theo yêu cầu của anh Quốc Hùng thì tôi không hứng thú lắm vì nó không có gì đặc biệt trong cấu trúc để tạo sự chú ý.

Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một thử thách cho việc dàn dựng để làm sao tăng lên nét hấp dẫn từ một bài không đặc biệt như vậy. Thêm nữa tôi chẳng biết gì về nguyên bản tiếng Nhật nên không chắc ngôn từ Việt có phản ánh đúng theo tinh thần của người viết bài không nữa. Vì thế nên tôi chỉ hoàn toàn dựa vào giai điệu để soạn hòa âm. Hy vọng là không có vô tình tạo nên ngăn cách giữa ý nhạc của nguyên bản và phong cách của bài. Mời quý vị thưởng thức Tan Tác qua tiếng hát của Quốc Hùng.