“Lưu Luyến”

Nhiều khi điều hiếm qúi lại không từ đâu xa tìm đến mà ngay giữa thường tình đã cảm nhận được. Một buổi chiều chẳng hạn sẽ đẹp lạ lùng khi cả hai cùng chọn chiếc bàn ăn nhỏ trong quán vắng trao đổi chuyện phiếm quen thuộc của ngày qua hay chuyện kỳ thú... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: