Chiều Tím

Photo Courtesy of Hoang Cuong

Youtube: Chiều Tím

Youtube: Chiều Tím (karaoke)

Mấy tháng nay chị Minh Nguyệt cứ đề nghị LV chọn một bài để hát duet với chị. LV biết là lâu nay MN và Triệu Vinh rất thường luôn hát duet với nhau trên diễn đàn Facebook. 
Đối với LV thì việc hát duet với giọng nữ tương đối khó thực hiện vì âm vực khác nhau khá lớn, trừ phi một trong 2 giọng có thể hát vượt qua âm vực bình thường của mình. Dĩ nhiên với TV thì có lẽ dễ dàng cho anh vì giọng ca đầy nội lực của mình, nhưng với LV thì không phải là việc dễ.  Bởi thế chọn bài Chiều Tím này để duet cũng vì bởi đòi hỏi về âm vực của bài không quá sức khó khăn. Vậy mà khi có giọng nữ rồi LV cũng phải mất mấy bữa mới ráp được tiếng hát của mình vào. Sở dĩ hoàn thành được bài này theo dạng duet cũng phần lớn là nhờ thâu hát trong studio, việc chỉnh sửa được thuận tiện. Cuối cùng rồi cũng có bài duet để ra lò theo yêu cầu của nữ ca sĩ . Xin mời thưởng thức.