Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu

Photo by Flora Westbrook on Pexels.com Trong nhạc Phạm Duy có 3 điều thường xẩy ra: (1) câu cú thường lập đi lập lại rất nhiều lần, (2) lời nhạc nhiều làm cho bài khá dài và (3) giai điệu thường có đoạn chuyển âm (modulation). Tôi không thích 2 điểm đầu vì chúng thường... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: