Đường Chiều

Trong làng âm nhạc Việt Nam có nhiều đại nhạc sĩ nổi tiếng vì đã để lại cho đời cả kho tàng nhạc khổng lồ, nhưng cũng có một số nhạc sĩ cho tới nay vẫn được đời nhắc đến dù chỉ sáng tác độc nhất một ca khúc mà thôi. Trong số đó có... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: