Mưa Rừng

Photo Courtesy of Nguyen Thao NT: Khi bạn nhờ tôi hát ca khúc Mưa Rừng của Huỳnh Anh, tôi rất ngạc nhiên. Thật sự tôi không nghĩ bài nhạc này gây một ấn tượng gì cho bạn. Với riêng tôi, hình như tôi không mấy gì thiện cảm vì những ngày còn nhỏ, tôi đã... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: