Mùa Thu Chết 2022

Photo courtesy of Nguyen Thao Vào thời mơ mộng của tuổi 14, 15 tôi viết:  ​Tôi đã đi, đi hoài trong tưởng tượng ​Băng cánh đồng tuyết phủ Siberia ​Vượt qua ngọn Himalaya ​Để… Để làm gì, tôi cũng chẳng rõ.  Dòng chữ bỏ lửng vẫn luôn luôn theo đuổi tôi.  Và rồi tôi đi thật.  Tuy không băng qua ngọn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: