Mùa Xuân Đầu Tiên 2023

Photo Courtesy of Ngoc Hoang YouTube: Levumusic\Mùa Xuân Đầu Tiên 2023 Văn Cao viết Mùa Xuân Đầu Tiên vào cuối năm 1975, sau một thời gian dài không sáng tác. Thế nhưng bài nhạc đã bị chỉ trích là có tính cách tính chất "ủy mị, yếu đuối (nước mắt trên vai anh, giọt sưởi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: