Nghìn Trùng Xa Cách 2020

Thay mặt nhóm Levumusic, LV xin chân thành cảm tạ những phân ưu chia buồn của bạn nhạc bốn phương để giã biệt người bạn thân Huy Thắng của nhóm. Dù HT không còn nữa nhưng tiếng hát của anh vẫn sẽ còn mãi vang trên diễn đàn này. LV sẽ thỉnh thoảng cho lên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: