Nghìn Trùng Xa Cách 2020


Thay mặt nhóm Levumusic, LV xin chân thành cảm tạ những phân ưu chia buồn của bạn nhạc bốn phương để giã biệt người bạn thân Huy Thắng của nhóm. Dù HT không còn nữa nhưng tiếng hát của anh vẫn sẽ còn mãi vang trên diễn đàn này. LV sẽ thỉnh thoảng cho lên lại tiếng hát ngọt ngào đầm ấm của HT, có thể với hòa âm cũ, nhưng cũng có thể với hòa âm mới. Dũ đã ra đi nhưng kỷ niệm vẫn còn tràn đầy nơi này.

Tuần này xin giới thiệu trở lại tiếng hát vắng mặt đã khá lâu của Châu Hạnh qua nhạc phẩm Nghìn Trùng Xa Cách. Một lời tiễn biệt, một câu tưởng niệm đến những xa cách đã quá mịt mờ …

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

One thought on “Nghìn Trùng Xa Cách 2020”

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s