Mùa Sao Sáng 2022

Photo by Katy R Mahoney on Pexels.com Nhạc Việt cho Giáng Sinh chỉ có 2 bài tôi thích là Mùa Sao Sáng và Bài Thánh Ca Buồn. Bởi thế Mùa Sao Sáng lại trở về nữa với Levumusic qua một phong cách khác. Lần này MSS được trình bày qua làn hơi đầy đặn, ấm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: