Mùa Sao Sáng 2022

Photo by Katy R Mahoney on Pexels.com

Nhạc Việt cho Giáng Sinh chỉ có 2 bài tôi thích là Mùa Sao Sáng và Bài Thánh Ca Buồn. Bởi thế Mùa Sao Sáng lại trở về nữa với Levumusic qua một phong cách khác. Lần này MSS được trình bày qua làn hơi đầy đặn, ấm nồng của Triệu Vinh. Tiếng hát trang nghiêm, xúc tính này xin là lời đón chào mùa Giáng Sinh 2022. Một Mùa Sao Sáng nữa đã đến với chúng ta.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: