Lời Cuối Cho Em

Tôi nhớ mình đã nghe “Lời cuối cho em” từ khi còn rất nhỏ, chừng lớp 7, lớp 8. Những buổi tối trời, sau bữa cơm, ông anh hàng xóm thường đem đàn ra mà hát cái bài não nề đó. Hình như lúc đó ổng thất tình. Nhìn qua hàng rào mồng tơi, tôi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: