“Lá Thư”

Điều không chờ cuối cùng cũng phải đến và người nghệ sĩ hình như đã cảm thấy   kết cuộc này trong những lần gặp gỡ  trở lại sau chuyến phiêu linh dài ngày. Trước đó thư nàng viết cho tình nhân theo thời gian cũng đã phai dần màu nhớ. Cô em hồn nhiên nhanh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: