Những Tâm Hồn Hoang Lạnh

Hãy thử tưởng tượng anh là người lính trẻ ấy, đã mấy năm sương gió núi rừng.  Vài ngày phép trả anh về lại phố thị. Anh bỡ ngỡ giữa dòng xe cộ, anh lạc lõng trên đường phố đông người.  Anh không biết đi đâu. Anh chẳng biết làm gì cho hết ngày. Tạt... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: