Nỗi Niềm 2022

Photo Courtesy of Ngoc Hoang Khi nhận hát Nỗi Niềm của tác giả Tuấn Khanh, tôi có chút phân vân không biết nên “xử” ca khúc này thế nào cho xứng. Thông thường các bài hát có lời định rõ mức độ buồn, vui, ủy mỵ hay hùng tráng vv... nhưng nếu vui thì vui... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: