“Nước Mắt Cho Quê Hương”

Sau ký kết 54 tưởng sẽ yên bình thật ra lại là thời kỳ đau thương nhất của lịch sử mà dân Việt mình phải chịu đựng. Tang tóc gõ cửa từng nhà. Mẹ cha âu lo không dứt. Còn đàn con trẻ biết chắc tương lai đang chờ ; chỉ không biết sẽ ra... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: