Nước Mắt Mùa Thu 2022

Photo by u7a32u57a3 u96c5u6cbb on Pexels.com Chị tôi có một gian hàng nhỏ ở Thương xá Tam Đa ngay trung tâm Sài Gòn. Mùa hè các bạn học về quê nghỉ hè còn gia đình tôi là người bắc di cư vào Nam nên làm gì có quê mà về. Vì thế suốt mùa hè... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: