Thung Lũng Hồng 2021

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong Nhớ có lần anh Vũ nói nhạc Phạm Mạnh Cương chỉ thích mỗi hai bài là Mắt Lệ Cho Người Tình và Thung Lũng Hồng. Tôi cũng vậy. Hai bài này mang đến cảm xúc buồn man mác. Cái buồn không uỷ mị nhưng day dứt, lãng đãng như... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: