Phiên Khúc Mùa Đông


Đã từ lâu LV có ý định thực hiện một nhạc phẩm của ban nhạc Phượng Hoàng ngày xưa.  Gần đây lại có vài bạn nghe cũng yêu cầu nhạc của ban nhạc này.  Nên LV chọn nhạc phẩm Phiên Khúc Mùa Đông này để gửi đến người nghe.  Dĩ nhiên PKMĐ đã được cải biên chút theo tinh thần của LeVuMusic.  Phiên bản PKMĐ này cũng được thực hiện với cách thâu và mix mới khác hẳn với trước đây.  Mời mọi người thưởng thức.

Tuần này KeJazz xin giới thiệu một nhạc phẩm jazz kinh điển I'm a Fool to Love You của Frank Sinatra, Jack Wolf và Joel Heron - Nguyễn Thảo dịch ra bản Việt là Điên Vì Thiếu Em, Ngô Nhật Trường trình bày. 

http://kejazz.today/2019/01/25/dien-vi-thieu-em/