Sầu Lẻ Bóng

Tôi có người bạn thuở thiếu thời đã từng ôm radio học những ca khúc phổ biến rộng rãi thời bấy giờ như "Mùa Thu Trong Mưa", "Phố Đêm".  Tìm lại được nhau sau mấy mươi năm biệt tăm, tôi gửi anh vài bài nhạc tôi thâu để nhớ lại những kỷ niệm xưa.  Chờ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: