“Cát Bụi Tình Xa”

    Ai không biết và yêu mến "Cát Bụi" và "Tình Xa" của Trịnh Công Sơn?  Nhưng ghép 2 nhạc phẩm lại thành "Cát Bụi Tình Xa" nổi tiếng là công lao của ban tam ca Thúy Hà Tú (Thúy Anh, Khánh Hà và Anh Tú).  Ban nhạc này trình bày với phong cách pop qua... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: