Tình Khúc Thứ Nhất

Nhạc phẩm "nặng ký" này đã được hòa âm từ hơn năm trước. Lẽ ra đã nhờ được một người bạn ở Houston hát dùm, nhưng vì trục trặc kỹ thuật và bận bịu công việc cả 2 bên cho nên việc thâu thanh trở thành trắc trở, không thực hiện được.   LV đã... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: