Tơ Sầu

Tơ Sầu, được phát hành năm 1950, là một trong những sáng tác của cặp bài trùng Dạ Chung & Lâm Tuyền trên diễn đàn âm nhạc Việt thuở sơ khai ngày đó.  Cùng với ý tình lãng mạn tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhạc sĩ tân ban cầm Lâm Tuyền còn mang... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: