Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Photo Courtesy of Hoàng Cương

“Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” được thực hiện từ những ngày đầu sơ khai của LeVuMusic.  Lúc đó “lắm ý nhiều ma” nên cái gì cũng muốn làm, nghĩ ra cái gì cũng muốn cho vào bài nhạc, cho nên có khi làm cho mọi thứ trở nên rối rắm, nhiều lỗi lầm.  Đôi lúc nghe lại bài cũ cũng thấy không thoải mái ở vài chỗ.  Tuy nhiên nếu không có những bước đầu đó thì làm sao có những bước sau này?  Nay trở lại nhạc phẩm này qua một ít gạn lọc, một ít thêm thắt.  Hôm này nằm nhà chờ cơn bão đến, đi lại giữa hoàng hôn một lần nữa xem thế nào?

 

Quốc Hùng

Hoàng Cương