Hạnh Phúc Lang Thang

Edited in Prisma app with Thota Vaikuntam Có những khoảng thời gian trong cuộc đời mình đã được gói ghém vào những ca khúc, như những chiếc valise to nhỏ có khóa, một loại hành lý chỉ chứa đựng kỷ niệm, cảm xúc, nằm trong góc tủ chờ đợi một ngày nào được chủ nhân mở ra.  Chẳng cần phải là ca... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: