Tuổi Xa Người 2021

Tuổi Xa Người (Quốc Hùng 2021) Tuối Xa Người (Hoàng Cương 2014) Quốc Hùng trở lại tuần này với một nhạc phẩm nổi tiếng của Từ Công Phụng. Tuổi Xa Người được thực hiện 7 năm trước với tiếng hát của Hoàng Cương qua phong cách rock ballad. Lần này Quốc Hùng hát theo nhịp... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: