Tuổi Xa Người 2021

Tuổi Xa Người (Quốc Hùng 2021)

Tuối Xa Người (Hoàng Cương 2014)

Quốc Hùng trở lại tuần này với một nhạc phẩm nổi tiếng của Từ Công Phụng. Tuổi Xa Người được thực hiện 7 năm trước với tiếng hát của Hoàng Cương qua phong cách rock ballad. Lần này Quốc Hùng hát theo nhịp 12/8 với một phong cách gần với khuynh hướng nhạc soul nhiều hơn. Tuy cả 2 đều thuộc dạng nhạc pop ballad nhưng mỗi phiên bản có một dáng vẻ riêng biệt của nó. Mong là với 2 ca sĩ và cách trình bày riêng tư của mình đã khiến cho người nghe thấy được chút nét mới lạ nơi nhạc phẩm quá quen thuộc này.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s