Tuyết Trắng 2020

Quốc Hùng (2020) Hoàng Cương (2017) Hoàng Cương (2014) Bài Tuyết Trắng này thật sự không có liên hệ gì đến ngày đông tuyết trắng vào dịp Giáng Sinh về. Vì thế nên nó không thể được xếp loại đây là nhạc Giáng Sinh. Thế nhưng giai điệu hấp dẫn của nhạc sĩ Trần Thiện... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: