Tình Cầm

  Khi anh Huy Thắng nêu lên nhạc phẩm "Tình Cầm" này, Lê Vũ cũng có ít nhiều lưỡng lự.  Lý do thứ nhất là tự mình cũng không "kết" bài này cho lắm.  Với LV đây không phải là giai điệu mà nghe đi một lần muốn nghe lại.  Tính nhạc trong giai điệu này của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: