Mùa Sao Sáng

Merry Chirstmas 2011

Những cặp kính mang màu đố kỵ đã xô đẩy lòng người vào cơn lốc hận thù. Chiến tranh rốt cuộc cũng chỉ là một hình thức khác của sự tước đoạt niềm tin bằng lý lẽ của kẻ mạnh. Ít có ai dễ dàng thừa nhận hãy giải quyết những dị biệt , khủng hoảng bằng sự tự cầu nguyện và cầu nguyện cho kẻ khác. Thật khó lắm thay! Đó chính là lý do Thượng Đế đã cho nhân loại đứa con duy nhất của Ngài là Jesus Christ để cứu chuộc nhân loại ra khỏi mọi tội lỗi. Từ chốn hang lừa thấp hèn Chúa đã ra đi để rao giảng tình thương. Trên bước chân Chúa đi qua những hạt mầm thứ tha đã lớn dậy. Mùa Sao Sáng rạng ngời khắp nơi cùng Thánh Ca vang lừng: Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời – Bình An dưới Thế cho người Thiện Tâm.

Nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông này do Huy Thắng và Hoàng Cương trình bày. Phần phụ họa ngoài 2 ca sĩ chính còn có tiếng hát của Ngũ Kim Bài và Lê Vũ.

Gloria in Excelsis Deo

 

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: