2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 14,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

2 thoughts on “2013 in review

Add yours

  1. 14,000 lần dành cho một web Nhạc trong một năm không phải là con số nhỏ. Nhất là trong khi tham vọng đưa rock vào nhạc Việt không phải lúc nào cũng mang tính thuyết phục được người nghe. Thử thách vẫn còn theo sau những đồng tình khá khích lệ. Chúc các anh chị may mắn và trung thành với lòng say mê tìm kiếm nét đẹp trong nghệ thuật như đã làm trong những năm qua.

    Like

  2. Congratulations!

    >________________________________ > From: Lê Vũ Music >To: kytrong@yahoo.com >Sent: Thursday, January 2, 2014 5:19 PM >Subject: [New post] 2013 in review > > > > WordPress.com >damvaotaimusic posted: “The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 14,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney O” >

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: