Chiếc Lá Thu Phai

Photo by Irina Iriser on Pexels.com

Youtube: Chiếc Lá Thu Phai (Kim Đỗ)

Youtube: Chiếc Lá Thu Phai (Karaoke)

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác Chiếc Lá Thu Phai vào năm 1983, vào nửa đời sau của nhạc sĩ (ông sanh năm 1939 và mất vào năm 2001). Chiếc Lá Thu Phai được nhạc sĩ ướm vào cuộc đời, thành mùa thu của đời người. Cuộc đời bay nhảy, thăng trầm, “tắm gội” một cách tự nhiên, đam mê, “ngốc dại,” đột nhiên nhận ra đời mình đã vào thu, tóc đã ngã thành “lau trắng,” và lưỡng lự vừa muốn sống vội, sống an nhiên với cuộc đời còn lại, vừa cũng chùn chân “ngại” “đường xa. “   

Nhìn thấy những link rất nhiều ca sĩ hát nhạc phẩm này, cũng như độc tấu guitar, violin.. lại thấy lần nữa nhạc Trịnh Công Sơn đi sâu vào lòng người biết bao. Có một lần hát bài này một người bảo tắm gội sao kỹ thế.. cả mười năm, lúc đó Kim đã nói “tắm gội hàng ngày thì không sao.. mà tắm gội bụi trần thì chắc cũng hơi khó khăn .. dù là mười năm.. “ 😊

Trời vừa chớm Thu. Trong không gian đã nghe được chút dịu mát từ làn gió Thu nhè nhẹ, xóa đi những nóng cháy của ngày hè đã qua. Mời nghe Chiếc Lá Thu Phai để đón chào mùa Thu vừa đến với tiếng hát từ Denver: Kim Đỗ

4 thoughts on “Chiếc Lá Thu Phai

Add yours

  1. Âm thanh tuyệt hảo luôn,vầy mới biết thế nào là chuyên nghiệp và nước Mỹ , Hoà âm chơi sang và lạ khiếp, không nghĩ là nhạc Trịnh luôn. Giọng KD nghe mượt và vang ấm . Nghe đã tai lắm bạn ơi.Chết người !!!

    Like

  2. Kim Đỗ gieo vào lòng người nghe tiếng thở dài thân phận lúc thu vừa đến. Rất có lý. Tôi vẫn thích CT. vpânct của các bạn qua thời gian dài . Hình như đã hơn 15 năm.

    Like

  3. Denver vào Thu rất đẹp! Tôi biết vì đã đến đây. Hôm nay có thêm tiếng nhẹ êm của Kim Đỗ . Một kỷ niệm bỗng tìm về. Cám ơn ca sĩ

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: