“Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng”

331852452_747e080307_o

Tìm tòi trong web ra được một nhạc phẩm ít được biết đến của Thanh Trang về Giáng Sinh,  Lê Vũ vội vàng viết và thâu để gửi đến bạn nhạc gần xa.   Chắc chắn vì thời giờ gấp gáp cho nên sẽ thiếu đi chau chuốt, gọt rửa kỹ lưỡng; tuy nhiên trong tinh thần mùa Giáng Sinh mong quý bạn hữu bỏ qua những thiếu xót.  Lê Vũ thay mặt Huy Thắng, Hoàng Cương, Nguyễn Thào và Ngọc Hoàng xin chúc mọi quý vị nhạc hữu một Giáng Sinh hạnh phúc và một năm mới nhiều ơn lành.  Mời thưởng thức “Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng” của Thanh Trang qua thể loại soft country rock.

Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: