Tình Thư Của Lính remix

Tình Thư Của Lính là một trong những bài tôi muốn mix lại lần nữa vì stem tracks của bài đã bị thất lạc, cùng với vocal tracks nguyên thuỷ. Nếu còn những track này thì việc mix lại cho tốt sẽ dễ dàng hơn nhiều. May là tôi vẫn còn giữ được multitracks nên có thể dàn dựng lại. Tuy nhiên những tiếng hát, câu đàn thì phải thâu lại.

Anh Hoàng Cương chạy qua tôi một tối để thâu thanh lại. Anh vẫn còn hát gọn gàng, dễ dàng như ngày nào. Riêng đến phần hát bè của tôi thì gặp khó khăn. Hát cho giọng bè thấp thì không là trở ngại cho tôi; nhưng những nốt cao của bè vào làm khó cho tôi quá. Ngày đó hát lên cao dễ dàng, nhưng ngày nay thì không dễ chút nào. Nhất là với kẻ không thường hát hò như tôi. Chật vật mãi mới làm xong lại phần bè để hoàn tất mix.

Xin mời nghe lại.

6 thoughts on “Tình Thư Của Lính remix

Add yours

  1. Hơn nửa đời nhìn lại thấy mình in bóng đáy sông . Có những ngày hành quân như vậy . Không thể quên Trần Thiện Thanh. Hoàng Cương diễn tả trọn vẹn tâm tình này. Tôi biết bạn ấy cũng đã sống với lính như trong Tình Thư Của Lính vậy. Chúc bạn sức khỏe và giọng hát vẫn mãi đầy.

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: