Bạn Lòng

Photo by Vu0103n Thu1eafng on Pexels.com

Tôi đã từ lâu quên mất bài Bạn Lòng này của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Cho đến khi có người bạn muốn tôi hoà nhạc bài này cho anh hát. Tiếc rằng bản nháp tôi làm gửi đi cho anh không được đúng với ý mong muốn của anh. Anh muốn hòa âm được làm theo phong cách xưa. Mà tôi thì chỉ luôn tìm cách làm cho khác đi những gì đã làm rồi. Thế nên bài Bạn Lòng này đã không được thực hiện với tiếng hát đặc biệt hấp dẫn của anh. Tuy nhiên, vì tiếc công đã dàn dựng bài, nên tôi quyết định cải sửa hoà âm chút đỉnh để tự mình thực hiện lấy vậy.

Bài đã được thay đồi từ điệu 3/4 slow waltz chậm rãi qua 4/4 pop ballad. Một nhạc phẩm bình dị, nhẹ nhàng với ca từ chân phương, đơn sơ. Dễ nghe, dễ cảm. Xin mời thưởng thức.

3 thoughts on “Bạn Lòng

Add yours

  1. Chưa hề được nghe nhưng xứng đáng là một bài nhạc êm dịu và rất trữ tình. Giọng Lê Vũ khá lôi cuốn trong diễn tả

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: