Màn Đêm Lung Linh

Lẽ ra không có bài cho Ngày Giáng Sinh vì lý do trục trặc kỹ thuật nên bài dự định để post lại không post được.  Sáng nay dậy sớm mày mò xong được bài “Màn Đêm Lung Linh” này để gửi đến quí thính giả.  Làm gấp không có thì giờ o bế nhiều cho nên chắc sẽ có nhiều khuyết điểm, xin thứ lỗi trước.

Chúc Mừng Giáng Sinh đến mọi nhà.

2 thoughts on “Màn Đêm Lung Linh

Add yours

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: